Kết quả 4 năm thực hiện mô hình trồng thâm canh cây mít ở xã Hòa Mỹ Tây
(21/11/2022 15:28:02)
Tháng 12 năm 2019, từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên, Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa và UBND xã Hòa Mỹ Tây triển khai mô hình trồng thâm canh mít giai đoạn 2019 – 2022

Các hình ảnh khác:Quảng cáo