Nguyễn Hoàng Duy – Gương sản xuất giỏi tại xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh
(15/01/2020 09:24:29)
Đến xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh trong một dịp đi công tác, sau khi kết thúc công việc, tôi ngỏ ý với anh Chủ tịch Hội nông dân xã là muốn đi thăm một gương điển hình chăn nuôi giỏi của địa...

Các hình ảnh khác:Quảng cáo