Huyện Sông Hinh: Mô hình nuôi chạch láu trong lồng đạt hiệu quả kinh tế cao
(23/03/2020 09:22:52)
Sông Hinh là một trong những huyện của tỉnh Phú Yên có tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, toàn huyện có hàng chục hồ chứa và hồ thủy lợi có diện tích lớn (diện tích tối thiểu của...

Các hình ảnh khác:



Quảng cáo