Phú Yên: Triển khai trồng rừng gỗ lớn nâng cao giá trị rừng trồng
(01/04/2021 15:18:59)
Qua khảo sát, hiện nay nhu cầu sử dụng gỗ lớn trong nước rất nhiều, nhưng sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 20% nguyên liệu, còn 80% phải nhập khẩu.

Các hình ảnh khác:Quảng cáo