Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi và sản xuất tôm nước lợ..

16/07/2019 08:18
 Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi và sản xuất tôm nước lợ, nuôi tôm hùm, cá biển tại Phú Yên năm 2019

Tải về

Quảng cáo