Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 22/12/2016 cua UBND tỉnh

17/02/2017 08:26
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 22/12/2016 cua UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ôn giá cả thi trường, bảo đảm trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 200/CT-UBND, ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai tốt một sô nội dung chính sau:

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan:

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm thủy sản, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, định hướng thủy sản nuôi đặc biệt là đối vơi các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để đáp úng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong và sau Tết Nguyên đán.

- Triển khai hỗ trợ kịp thời hạt giống cây trồng, vật nuôi, vắc xin, hóa chật sát trùng theo quy định cho nhân dân các đĩa phương vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ dịch bệnh để nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo đảm môi trường; ôn định đời sống, vui xuân đón Têt.

- Tăng cường các biện pháp nhàm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhưng loại hàng hóa nông, lâm thủy sản kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường.

2. Chủ động bố trí Kế hoạch trực tết:

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 17/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, nhất là thông tin báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định để đảm bảo các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. 

Ngay sau Kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở khấn trương tập trung vào công việc, không để ảnh hưởng đến hoạt động theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện.
 

Quảng cáo