Giải đáp một số vướng mắc trong triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật

16/09/2019 09:49
Giải đáp một số vướng mắc trong triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật

- Công văn số 1946/TCTS-PCTTr  của Tổng cục Thủy sản 

-  Phụ Lục đính kèm


Tải về

Quảng cáo