Sở NN-PTNT: Sơ kết triển khai dịch vụ công mức độ 3

05/02/2018 09:23
Chiều 22/5, Sở NN-PTNT sơ kết công tác triển khai dịch vụ công mức độ 3 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

 

 

Giữa tháng 3/2017, Sở NN-PTNT triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên 7 lĩnh vực với tổng số 11 thủ tục hành chính. Đến nay, số lượng hồ sơ được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống là 20 hồ sơ. Sở cũng đã theo dõi và xử lý đúng hạn các hồ sơ gửi qua hệ thống; qua đó tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc luân chuyển, trao đổi, xử lý hồ sơ; giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Dịch vụ bước đầu tạo niềm tin, sự minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như trang thiết bị phục vụ truyền tải hồ sơ giấy tờ sang dữ liệu điện tử còn mất nhiều thời gian, việc liên thông thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công của tỉnh chưa thật sự đồng bộ, còn phát sinh lỗi trong quá trình thực hiện… 

Trong thời gian tới, Sở NN-PTNT cần được hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, triển khai sử dụng chứng thư số vào hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tiếp tục phối hợp với Viettel Phú Yên, Bưu điện tỉnh trong quá trình thực hiện dịch vụ này và tiến tới dịch vụ công mức độ 4.

Quảng cáo