Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 17-2020

27/04/2020 10:03
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, chủ yếu ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng. Riêng 2 ngày 13, 14 trời nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to gió Đông bắc cấp 2, cấp 3.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 26.7- 27oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 32.6- 36.1oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 21.8- 22.3 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020:
- Trà sớm (trước 20/12/2019): Diện tích: 1.904 ha, giai đoạn:  thu hoạch xong
- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: Đang thu hoạch.
- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: chín sáp – chín hoàn toàn.
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2019-2020): 2.820,4 ha.  GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch
- Mía (niên vụ 2020-2021): 21.816,6 ha.  GĐST: Cây con
- Sắn (niên vụ 2019-2020): 3.442 ha. GĐST: Thu hoạch
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 20.234 ha. GĐST: Cây con
- Rau các loại (2020): 1.293 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 797 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô trồng mới: 20.196 ha. GĐST: Cây con – Thu hoạch
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: chín sáp  – thu hoạch, đã thu hoạch được 24.351,6 ha năng suất ước đạt 72,4 tạ/ha.
- Bệnh khô vằn phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, TLB 12 – 16 %, GĐST chín sáp – thu hoạch, tại huyện Sông Hinh.
- Bệnh đen lép hạt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 3 ha TLB 4-10% dảnh hại, GĐST: chín sáp tại huyện Sông Hinh.
- Ngoài ra, còn có một số loại đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu đục thân... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
2. Cây rau các loại
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu tơ, sâu ăn lá... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 4,2 ha (Đông Hòa 0,3 ha; TP. Tuy Hòa 0,4 ha; Tuy An 3 ha, Phú Hòa 0,5 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST  cây con  – vươn lóng.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020: bệnh khô vằn vẫn tiếp tục gây hại trên lúa trà muộn.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trong thời gian đến thời tiết ban ngày nắng nóng, ban đêm có sương do đó đề nghị các địa phương cần chú ý:
- Trên cây lúa: Tập trung theo dõi sâu, bệnh trên lúa Hè Thu sớm. Triển khai các hoạt động diệt chuột để hưởng ứng tháng diệt chuột (tháng 5 hằng năm).
- Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con – vươn lóng.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.
Nơi nhận:
- Cục BVTV;                                                          
- Trung tâm BVTV Miền Trung;                     
- Sở NN&PTNT;
- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TX, TP;
- Trạm TT&BVTV các huyện, TX, TP;           
- Lãnh đạo Chi cục;
- Website Sở, Chi cục;
- Lưu: BVTV.
              CHI CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
 

Tác giả: Nguyễn Lê Lanh Đa
Quảng cáo