Tự công bố chất lượng sản phẩm - HKD Võ Thị Thanh Tuyền

20/05/2020 08:38
1. Tên cơ sở:
Hộ kinh doanh Võ Thị Thanh Tuyền
2. Địa chỉ: 

KP Bắc Lý, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên
3. Tên sản phẩm tự công bố:
Tinh bột gạo

Quảng cáo