Tự công bố chất lượng sản phẩm - Công ty TNHH hải sản Bình Minh

20/05/2020 08:42
1. Tên cơ sở:
Công ty TNHH hải sản Bình Minh
2. Địa chỉ:
291 Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
3. Sản phẩm tự công bố:
- Cá ngừ đại dương tươi
- Cá ngừ đại dương đông lạnh

Quảng cáo