Tự công bố chất lượng sản phẩm - HKD Yến Phú Mỹ Luân-Trần Văn Hạnh

27/05/2020 09:55
1. Tên cơ sở:
Hộ kinh doanh yến phú Mỹ Luân - Trần Văn Mạnh
2. Địa chỉ:
247A Lê Lợi, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
3. Sản phẩm tự công bố
- Yến Phú Mỹ Luân (dạng tổ)
- Yến Phú Kỹ Luân (dạng nước)

Quảng cáo