Tự công bố - CN Phú Yên - Công ty TNHH Đầu tư Đỉnh Nam

02/06/2020 02:32
1. Tên cơ sở:
Chi nhánh Phú Yên - Công ty TNHH Đầu tư Đỉnh Nam
2. Địa chỉ: 
Cụm khu công nghiệp TT Hai Riêng, KP1, TT Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
3. Sản phẩm tự công bố
- Trái cây đóng lon (Canned Fruit)
- NVải tươi đóng lon (Lychee in syrup)
- Nhãn tươi đóng lon (Longan in syrup)
- Nước cốt chanh dây (Passion Puree)
- Nước cốt xoài (Mango Puree)
Quảng cáo