Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 29-2020

15/07/2020 03:38
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, chủ yếu ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây nam có cường độ yếu đến trung bình.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 29- 31oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất: 34- 36oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất: 25- 27oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Hè Thu 2020: 23.915,76 ha
- Trà sớm (10/3 – 19/5/2020): diện tích: 2.698,5 ha; GĐST: trổ – thu hoạch
- Trà chính (20/5 – 10/6/2020): diện tích 14.498,3 ha; GĐST: Đẻ nhánh – đòng
- Trà muộn (11/6/2020-8/7/2020): diện tích 6.718,96 ha; GĐST: Mạ- đẻ nhánh
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2020-2021): 22.180 ha.  GĐST: Cây con – vươn lóng
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 28.127,6 ha. GĐST: Phát triển thân lá – tích lũy tinh bột
- Rau các loại (2020): 1.434 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 1.337 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô trồng mới: 953,5 ha. GĐST: mầm – trổ cờ, phun râu
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Hè Thu 2020 đã gieo sạ được 23.915,76 ha (Đông Hòa 4.386,16 ha, Đồng Xuân 1.200 ha, Phú Hòa 5.320 ha, Sông Cầu 310,8 ha, Sông Hinh 1.565 ha, Sơn Hòa 780 ha, Tuy An 2.175 ha, Tp. Tuy Hòa 1.854 ha, Tây Hòa 6.324,8 ha), GĐST: mạ - thu hoạch có xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại như:
- Bọ trĩ gây hại diện tích 20,5 ha TLH 15 – 60 % dảnh hại GĐST mạ - đẻ nhánh, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 20 ha TLH 15 – 20% dảnh; diện tích nhiễm trung bình 0,5 ha TLH 40 - 60% dảnh hại, tại huyện Tuy An, Phú Hòa, Sơn Hòa và TP. Tuy Hòa.
- Chuột gây hại diện tích nhiễm nhẹ 19,3 ha TLH 5 – 10 % dảnh GĐST cuối đẻ nhánh – trổ tại huyện Đồng Xuân, Tuy An và TP. Tuy Hòa.
- Sâu cuốn lá gây hại diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, mật độ 10 – 15 con/m2, GĐST: cuối đẻ nhánh – đòng tại huyện Đồng Xuân.
- Đốm sọc vi khuẩn gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, TLB 10 – 18 % lá, GĐST đòng, tại Tuy An.
- Bọ xít đen gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,8 ha, mật độ 10 – 17 con/m2, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại TP. Tuy Hòa.
- Ngoài ra, còn có bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn, ốc bươu vàng, rầy nâu, rầy lưng trắng ... phát sinh rải rác trên cây lúa ở GĐST cuối đẻ nhánh – chín sáp.
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,7 ha, TLB: 5-10%, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp thuộc huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá gây hại xà lách, sâu tơ gây hại rau cải, bệnh đốm mắt cua gây hại rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm 10,1 ha mật độ 2 – 8 con/m2, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 9,1 ha, mật độ 2 con/m2; diện tích nhiễm trung bình 1 ha, mật độ 6 - 8 con/m2, GĐST  mầm - trổ cờ, phun râu tại huyện Tuy An, Sông Hinh, Phú Hòa và Đông Hòa.
Ngoài ra, Sâu keo mùa thu còn xuất hiện rải rác với mật độ thấp.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Hè Thu 2020: một số đối tượng sinh vật gây hại như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít đen, bệnh đốm sọc vi khuẩn, khô vằn, tiêm hạch... tiếp tục gây hại.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
- Trên cây lúa:
Trên lúa Hè Thu: tăng cường hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời có hiệu quả: chuột, bọ trĩ, bọ xít đen,… trên những diện tích bị gây hại nặng. Tăng cường công tác điều tra, chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời một số đối tượng có khả năng phát triển mạnh trong thời gian tới như rầy nâu, sâu đục thân, bệnh khô vằn, tiêm hạch,…. để phòng trừ hiệu quả.
- Trên cây rau: tập trung công tác truyên truyền người sản xuất rau áp dụng biện pháp Quản lý dịch hại tổng hợp IPM, rau an toàn…
- Trên cây ngô: tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con – vươn lóng.

Tác giả: Nguyễn Lê Lanh Đa
Quảng cáo