Nhãn hiệu "Bò một nắng Phú Yên"

13/08/2020 08:38
1. Quyết định V/v Ban hành Quy chế kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Bò một nắng Phú Yên" (QĐ số 372/QĐ-SNN ngày 10/8/2020)
2. Quyết định V/v Ban hành Quy chế sử dụng tem nhãn sản phẩm mang Nhãn hiệu  "Bò một nắng Phú Yên" (QĐ số 373/QĐ-SNN ngày 10/8/2020)
3. Quyết định V/v Ban hành Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng Nhãn hiệu "Bò một nắng Phú Yên" (QĐ số 374/QĐ-SNN ngày 10/8/2020)

Tải về

Quảng cáo