Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 40-2020

30/09/2020 02:33
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 28 – 30 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất: 33 - 35 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất: 24- 26oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Hè Thu 2020: 23.949,76 ha
- Trà muộn (11/6– 19/7/2020): diện tích 6.752,96 ha; GĐST:  chín sáp-thu hoạch
Lúa Hè Thu đã thu hoạch được 23.365,96 ha, năng suất ước đạt 71,57 tạ/ha, còn 143 ha chưa thu hoạch tại Tuy An và TP. Tuy Hòa
* Lúa vụ Mùa 2020: đã gieo sạ 3.981 ha
- Sạ từ ngày (1/7/2020 – 22/9/2020) đã gieo sạ 3.981 ha, GĐST: mạ – chín sữa, giống: ML 48, ML49, ML 213, ĐV108 tại Sông Hinh (120ha), Tuy An (1.701ha), Đồng Xuân (510ha), Sông Cầu (1.000ha), Sơn Hòa (650ha). Sắn niên vụ 20-21 đã thu hoạch 2.677 ha tại Tây Hòa (1.277ha), Đồng Xuân (270ha), Sơn Hòa (130ha), Sông Hinh (1.000ha).
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2020-2021): 23.517 ha.  GĐST: Cây con – vươn lóng
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 25.450,6 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 1.617 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô: 2.160 ha. GĐST: mầm – trổ cờ, phun râu
- Tiêu: 577 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

 
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Hè Thu 2020 gieo sạ được 23.949,76 ha, GĐST: chín - thu hoạch có xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại như:
- Bệnh lem lép thối hạt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, TLB 6 - 9% hạt GĐST chín sữa – chín sáp, tại huyện Tuy An.
- Bệnh khô vằn gây hại diện tích nhiễm nhẹ 6 ha, TLB 5 - 15% cây; GĐST chín sữa – chín sáp, tại huyện Tuy An.
- Bệnh đốm nâu gây hại diện tích nhiễm trung bình 5 ha, TLB 22 – 40 % lá; GĐST chín sữa – chín sáp tại huyện Tuy An.
* Lúa vụ Mùa 2020:
- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác, mật độ 1 – 2 con/m2, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại huyện Đồng Xuân.
- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại  2 % dảnh, GĐST đẻ nhánh tại TX. Sông Cầu.
- Chuột gây hại rải rác tỷ lệ hại 1 -2 % dảnh, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại TX. Sông Cầu.
- Bệnh lem lép thối hạt gây hại diện tích dưới nhiễm 2 ha, TLB 2 – 4 % hạt GĐST chín sữa, tại huyện Sông Hinh.
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,6 ha, TLB  5-10 % cây, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy  gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 13 – 15 con/ m2 tại huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá gây hại xà lách, sâu tơ gây hại rau cải, bệnh đốm mắt cua gây hại rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha mật độ 2 – 4 con/m2, GĐST  cây con – trỗ cờ, phun râu tại  Sông Hinh (0,7 ha), Tuy An (1 ha), Phú Hòa (0,3 ha).
Ngoài ra, Sâu đục thân còn xuất hiện rải rác với mật độ thấp.
4. Cây sắn
- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 12.665 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 5.180 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 5.405 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 2.080 ha, TLB 80-100%, GĐST phát triển thân lá – tích lũy tinh bột (PTTL – TLTB) cụ thể:
+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 6.800 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 2.000 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 3.750 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 1.050 ha, TLB 50% cây; GĐST PTTL – TLTB tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 2.800 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 1.500 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 800 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 500 ha, TLB 50% cây; GĐST PTTL – TLTB tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 2.900 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 1.600 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 800 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 500 ha, TLB 50% cây, GĐST PTTL – TLTB tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 150 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 70 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 50 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 30 ha, TLB 80-100%, GĐST PTTL – TLTB tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 15 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 5 ha, TLB 20-30% cây; GĐST PTTL – TLTB tại các xã trên địa bàn huyện.
- Nhện đỏ gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, TLH 3-5% lá; GĐST phát triển thân lá – tích lũy tinh bột tại huyện Sông Hinh.
5. Cây tiêu
Tại huyện Tây Hòa, bệnh chết chậm gây hại với diện tích dưới nhiễm 3 ha, TLB 0,4 - 1,6% trụ.
Ngoài ra, trên cây tiêu còn có bệnh chết nhanh, bệnh thán thư và tuyến trùng gây hại ở hầu hết các vườn tiêu. Bệnh xuất hiện trên cây tiêu già, chế độ chăm sóc kém.
6. Cây dứa
- Bệnh thối nõn phát sinh gây hại diện tích dưới nhiễm  10,5 ha, TLB 5 -10 % cây, GĐST:  nhiều giai đoạn tại huyện Phú Hòa.
7. Cây Mía:
- Sâu đục thân gây hại diện tích nhiễm nhẹ 72 ha, TLH 20 % cây, GĐST vươn lóng tại Sơn Hòa.
- Bệnh đốm vòng gây hại diện tích dưới nhiễm 51 ha, TLB 2-4 % cây, GĐST vươn lóng tại huyện Sơn Hòa.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Hè Thu 2020: Thu hoạch.
- Lúa vụ Mùa 2020: bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh lem lép thối hạt tiếp tục phát sinh gây hại.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn, nhện đỏ, rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại.
- Cây tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại rễ tiếp tục gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém.
- Cây mía: Sâu đục thân, bệnh đốm vòng, ... tiếp tục gây hại
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
- Trên cây lúa:
+ Lúa vụ Mùa 2020: Tăng cường công tác điều tra, theo dõi để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng có khả năng gây hại nặng.
- Trên cây rau: Tăng cường theo dõi các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh các loại.
- Trên cây mía: tăng cường theo dõi sâu đục thân, bệnh đốm vòng, thối đỏ.
- Cây tiêu: Tăng cường theo dõi bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại rễ ...
- Cây dứa: Theo dõi bệnh thối nõn và các đối tượng khác.
- Trên cây sắn: Tăng cường kiểm tra phát hiện và kiểm soát các đối tượng như rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, khảm lá virus. Hướng dẫn nông dân thu hoạch và chọn giống sạch bệnh để chuẩn bị giống cho niên vụ sau.
- Trên cây ngô: Tăng cường theo dõi Sâu keo mùa thu gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con./.

Tải về

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo