Huyện Tây Hòa: Triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng vụ Hè Thu năm 2021

05/07/2021 08:41
Vụ sản xuất lúa Hè Thu năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng với quy mô 30 ha, thực hiện tại 02 hợp tác xã: Hòa Phú 15 ha với 64 hộ nông dân tham gia và Hòa Mỹ Đông 15 ha với 50 hộ nông dân tham gia. Giống lúa sử dụng trong mô hình là giống TBR225. Nông dân tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 35% giống lúa và 35% vật tư phân bón và thuốc BVTV ngoài ra được hỗ trợ kinh phí tập huấn, tham quan, hội thảo đầu bờ, tổng kết...
 


Ông Nguyễn Đình Quốc đang xuống tại ruộng của mình ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa

Đây là mô hình sản xuất lúa chất lượng gắn với với chuỗi liên kết tiêu thụ với hình thức đơn vị nhận triển khai mô hình đã liên kết ký hợp đồng bao tiêu đầu ra cho các hộ dân tham gia mô hình. Theo đó, hợp tác xã đã liên hệ thêm một số doanh nghiệp khác nhằm hỗ trợ cho bà con nông dân sản xuất lúa và tiêu thụ sản phẩm với giá cao hơn thị trường, hướng đến tạo ra thương hiệu gạo Phú Yên chất lượng cao.
 
Chăm sóc lúa sau sạ
Tác giả: Trần Nguyễn Lâm Viên - Trung tâm Khuyến nông
Quảng cáo