Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Phú Yên trên địa bàn TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa

13/06/2022 03:25
         Ngày 12/5/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) đã mời Tiến sĩ.GVC Ngô Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn - Saemaul Undong – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TP.HCM tham gia Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Phú Yên cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách các phòng liên quan thuộc cấp huyện, lãnh đạo cấp xã, Giám đốc các HTXNN, THTNN, trang trại, doanh nghiệp, sáng lập viên HTX trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa.

          Hội nghị tập huấn đã diễn ra tích cực, trao đổi, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn mà các HTXNN, THTNN, trang trại…đang gặp phải, giúp hiểu rõ hơn về các chính sách của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020.


          Qua đó, việc triển khai nghị định được cụ thể hoá và vận hành một cách tốt hơn. Hơn thế nữa, đây sẽ là bước ngoặt lớn nhằm kết nối với chương trình OCOP của địa phương về du lịch và kinh tế nông nghiệp.

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo