THÔNG BÁO Về việc bổ sung các dự án ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

13/07/2022 10:58
             Để đáp ứng nhu cầu thực tế tại các địa phương và có cơ sở triển khai thực hiện nội dung về hỗ trợ các dự án phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
             UBND tỉnh Phú Yên thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT về bổ sung các dự án ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh; để thực hiện cho giai đoạn 2022-2025, gồm cụ thể như sau:                                   
STT
Danh mục
thực hiện
Nội dung
thực hiện
       Địa điểm  Đối tượng
hỗ trợ 
I TX Đông Hòa      
1
Dự án chế biến gạo chất lượng cao Hòa Tân Đông
Mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. Thôn Vĩnh Xuân, xã Hòa Tân Đông HTX DVNNTH Hòa Tân Đông
2
Dự án phát triển sản phẩm OCOP Kẹo Hạ Quyên (dừa, đậu)
Mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.
Thôn Phước Bình Bắc-
xã Hòa Thành
Hộ kinh doanh Đặng Thị
Hạ Quyên
3
Dự án chế biến gạo chất lượng cao Hòa Thành
Mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. Thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành HTX DVNNTH Hòa Thành
4
Dự án phát triển sản phẩm OCOP (sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lá tra)
Mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. Thôn Phú Khê 2-xã Hoà Xuân Đông
Chủ cơ sở
Nguyễn Văn Tuyến
II TX Sông Cầu      
1
Dự án hỗ trợ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất trong sản xuất, chế biến Rong Nho tách nước
Mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất Thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương Hộ kinh doanh Rong Nho Phúc Khang
2
Dự án hỗ trợ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất trong chế biến muối
Mua hệ thống dây chuyền đóng gói muối Thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Phương Hộ kinh doanh Trần Thị Về
3
Dự án hỗ trợ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất trong chế biến muối
Mua dây chuyền đóng gói sản phẩm muối hầm, muối hạt; Mua hệ thống ứng dụng lò hầm muối bằng điện Thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình Hộ kinh doanh Võ Ngọc Tuấn
4
Dự án hỗ trợ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất trong chế biến muối hầm
Mua hệ thống hầm muối bằng nhiệt điện Thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình Hộ kinh doanh Trịnh Công Minh
III Huyện Tuy An      
1
Dự án hỗ phát triển sản phẩm bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng
Mua tủ sấy mini và máy đóng viền lon Xã An Chấn Công ty TNHH SXTM Hoàng Kiều

         2        

Dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm Ngũ cốc dinh dưỡng Organic                              
     Mua máy sấy khô                                                                                                                      Tuy An                                                            Hộ gia đình Nguyễn Thị Quỳnh Như  

              Thủ trưởng các đơn vị địa, phương liên quan phối hợp thực hiện./.
              *Đính kèm:
             (1) Thông báo số 157/TB-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung các dự án ngành nghề nông thôn
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
             (2) Kế hoạch 188/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo