Công khai hồ sơ Sản phẩm OCOP 4 sao - dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

02/08/2022 03:02

          Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 27 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có 01 sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch đạt chứng nhận OCOP 4 sao.
         Việc các sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP là hướng đi đúng để chuẩn hóa và phát triển. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế, văn hóa khu vực nông thôn. Đồng thời, khi sản phẩm du lịch được công nhận là sản phẩm OCOP sẽ được nhiều du khách biết đến… Vì vậy, xây dựng sản phẩm OCOP về du lịch là một trong những mục tiêu tỉnh Phú Yên hướng tới trong quá trình thực hiện Chương trình OCOP. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ khái niệm sản phẩm OCOP về du lịch; các tiêu chí để đánh giá cụ thể đối với sản phẩm này.

         Để người dân hiểu rõ hơn về sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai bộ hồ sơ sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao trên địa bàn tỉnh Phú Yên - Sản phẩm Du lịch trải nghiệm văn hoá bản địa kết nối cộng đồng tại Mộc Miên Rocky Garden - huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên:
 
            Hồ sơ sản phẩm Du lịch trải nghiệm văn hoá bản địa kết nối cộng đồng tại Mộc Miên Rocky Garden - huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Tác giả: Đào Huyền Trinh - Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo