THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY SỐ 38-2022

28/09/2022 03:29
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng nhẹ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa giông rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 24-260C, cao nhất 28-330C, ẩm độ 80-90%, lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi lượng mưa trên 200 mm.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Hè Thu đã thu hoạch - Lúa Hè Thu đã thu hoạch 24.883 ha/24.933 ha, năng suất ước đạt 69,3tạ/ha, còn 50 ha tại Tây Hòa.
+ Trà muộn: gieo sạ từ ngày 11/6 - 28/6/2022: Diện tích 2.276 ha, GĐST chín sáp - thu hoạch.
- Lúa vụ Mùa gieo sạ từ ngày 01/7 – 20/9/2022; diện tích 3.536,5 ha tại Sông Cầu (750 ha), Đồng Xuân (530 ha), Tuy An (1.666,5 ha), Sông Hinh (70 ha), Sơn Hòa (520 ha). GĐST đẻ nhánh – trỗ.
Cơ cấu giống: ML48, ML49, BĐR 27, BĐR57, ANS1, PY8, PY10, Đài Thơm 8, ĐV108, MT10, QN9...
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng đã 25.191 ha tại Sông Hinh (9.200 ha), Đồng Xuân (4.531 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (2.288 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (329 ha). Đã thu hoạch 740 ha tại Sông Hinh (200 ha), Tây Hòa (500 ha), Đồng Xuân (40 ha), ước năng suất 197 tạ/ha, hàm lượng tinh bột bình quân khoảng 27%. GĐST tích lũy tinh bột – thu hoạch.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng đã trồng 22.275 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.426 ha), Sơn Hòa (13.000 ha), Sông Cầu (469 ha), Tuy An (1.405 ha), Phú Hòa (670 ha), Tây Hòa (450 ha). GĐST: Đẻ nhánh – vươn lóng.
- Ngô: 855 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Rau các loại: 1.905 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Đậu các loại: 815 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch.
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
  1. Cây lúa: Lúa vụ Mùa 2022: Một số đối tượng sinh vật gây hại phổ biến như sâu cuốn lá nhỏ, chuột, bệnh khô vằn… gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên cây lúa ở GĐST đẻ nhánh – trỗ tại huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tuy An và TX. Sông Cầu.
2. Cây rau các loại: Các đối tượng sinh vật gây hại như bọ nhảy trên rau cải ăn lá, bệnh thối nhũn vi khuẩn và sâu ăn lá trên rau xà lách... gây hại rải rác tại TP. Tuy Hòa.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ là 3,2 ha, GĐST 3 đến 7 lá – trổ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (1 ha), Sông Hinh (2 ha), Tuy An (0,2 ha). Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác như sâu đục thân gây hại rải rác dưới mức nhiễm, GĐST trỗ cờ, phun râu – thu hoạch tại huyện Tây Hòa và TX. Đông Hòa.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa: Lúa vụ Mùa có một số đối tượng như chuột, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn vi khuẩn, … tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – thu hoạch.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: Trong tuần, thời tiết có mưa giông là điều kiện không thuận lợi cho thu hoạch, do đó đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vận động các địa phương, nông dân thu hoạch nhanh, gọn, dứt điểm để đảm bảo năng suất thu hoạch. Trên cây lúa vụ Mùa 2022, tăng cường công tác điều tra, theo dõi để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng có khả năng gây hại nặng.
2. Cây rau: Đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng....
3. Cây ngô: Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô (theo công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 04/3/2021./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo