Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình OCOP năm 2022

09/11/2022 05:00
           Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022 và Kế hoạch số 44/KH-SNN ngày 05/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên.
           Để giúp cho cán bộ tham mưu Chương trình OCOP các cấp từ tỉnh đến huyện và cấp xã nắm bắt các nội dung, hiểu được sự cần thiết phải thực hiện Chương trình OCOP, hướng dẫn phát triển sản phẩm OCOP và giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đồng thời, giúp các chủ thể sản xuất nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, kiểm soát chất lượng, công bố tiêu chuẩn; cách ghi nhãn sản phẩm; truy xuất nguồn gốc theo quy định; hướng dẫn thực hiện bộ hồ sơ OCOP khi tham gia Chương trình.

         Ngày 02-03/11/2022, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Yên năm 2022. Tại Hội nghị có sự góp mặt của Đ/c Nguyễn Lý Nguyên, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên, Đ/c Nguyễn Đức Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Giảng viên Ths.Nguyễn Thị Thu Hà – chuyên gia tư vấn OCOP của Công ty Cổ phần Pro Phương Nam là người truyền đạt thông tin, kiến thức đến hơn 110 đại biểu tham dự.        Toàn thể Hội nghị đã tập trung chú ý lắng nghe chuyên gia giảng bài, trao đổi thảo luận sôi nổi và nêu lên những ý kiến, vấn đề khó khăn, vướng mắc ở địa phương. 

        Kết thúc 02 ngày tập huấn, cán bộ các cấp ngành cũng như các chủ thể đã hiểu rõ và sâu hơn về Chương trình OCOP, sẽ áp dụng tốt trong việc triển khai Chương trình OCOP và trong công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm./.

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo