Cập nhật danh sách sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến ngày 29/5/2023

29/05/2023 03:31
         Tính đến ngày 29/5/2023, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có tổng số 87 sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên của 44 chủ thể (gồm 09 sản phẩm đạt 4 sao, 78 sản phẩm đạt 3 sao); trong đó có 11 HTXNN chiếm 25%; 11 doanh nghiệp chiếm 25% và 22 hộ kinh doanh chiếm 50%.
       Đính kèm: Danh sách các sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên.


Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo