PHIẾU KHẢO SÁT, THĂM DÒ Ý KIẾN

02/05/2018 02:43
Sở Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh những ý kiến đánh giá của Quý vị sau khi giải quyết công việc tại Sở. Để kết quả đánh giá phản ánh được đầy đủ thông tin cần thiết xin Quý vị điền thông tin theo hướng dẫn tại Phiếu Đánh giá.
Mỗi ý kiến đóng góp của Quý vị sẽ giúp cho Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hoàn thiện quy trình và cách thức giải quyết thủ tục hành chính, từ đó tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công. Trân trọng cảm ơn!
 (Quý vị vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh dấu “X” vào ô “*” lựa chọn)

Mẫu: Phiếu khảo sát
Quảng cáo