Giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại Sở NN-PTNT

28/11/2016 09:18

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hồng Vân phát biểu kết luận buổi giám sát 

Báo cáo tại buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Lý Nguyên cho biết: Qua hơn 5 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mới trong nông nghiệp, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống người dân được nâng lên. Nông nghiệp tăng trưởng và phát triển ổn định; năng suất, chất lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi không ngừng nâng lên, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân; nhiều mô hình liên kết sản xuất mang lại hiệu quả cao. Đến tháng 9/2016, toàn tỉnh đạt bình quân 13,55 tiêu chí/xã, tăng 8,48 tiêu chí so với năm 2012; có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, 4 xã đạt 18 tiêu chí… 

Tham gia ý kiến, các đại biểu tập trung đánh giá những mặt được và chưa được trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để chương trình đạt kết quả sâu rộng, toàn diện hơn trong những năm tới. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hồng Vân nhấn mạnh: Sắp tới, Sở NN-PTNT cần tham mưu, đề xuất để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có chính sách, cơ chế đặc thù, tạo điều kiện cho các xã khó khăn ở các huyện miền núi sớm đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát hiện, nhân rộng các mô hình hay trong xây dựng nông mới để các xã học tập. Bên cạnh đó, sở cần rà soát lại quy hoạch nông thôn mới ở các địa phương để có hướng chỉ đạo xây dựng, phát triển phù hợp. Lâu nay, công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh chủ yếu tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng. Vì thế, trong thời gian đến, sở cần chú ý hơn đến các giải pháp để nông dân đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế đạt hiệu quả bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

 

 

 

Tác giả: THẠCH BÍCH , Nguồn: Báo Phú Yên
Quảng cáo