Cơ cấu tổ chức

I. Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên:
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3841664; Fax: 0257.3842456;
Email:  sonnptnt@phuyen.gov.vn.


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

NHÀ RIÊNG

DI ĐỘNG

I

Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

1

Nguyễn Trọng Tùng

Giám đốc

0257.3556548

0257.3556548

0905122908

2

Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc 0257.3841069 0257.3811082 01238101717

3

Nguyễn Lý Nguyên

Phó Giám đốc

0257.3550018

 

0983689356 

4

Đào Lý Nhĩ

Phó Giám đốc

 

 

0905126811

II

Các phòng chuyên môn

 

 

 

 

1

Văn phòng

 

0257.3841664

 

 

  Trần Văn Đông Chánh văn phòng     0918181040

 

Phạm Quốc Hoàng

Phó CVP

 0257.3550020

-

0944125378

2

PTổ chức – Cán bộ

ptccb-sonn@phuyen.gov.vn

0257.3843440

 

 

 

Nguyễn Xuân Mài

Trưởng phòng

 

0257.3789114

0903565339

 

Nguyễn Thị Thanh Thu

Phó trưởng phòng

 

0257.3838032

01684340989

 

 

 

 

 

 

3

Thanh Tra Sở

pttra-sonn@phuyen.gov.vn

0257.3841244

 

 

 

Nguyễn Thành

Chánh thanh tra

0257.848286

 

0914550869

 

Trương Quang Tưởng

Phó Chánh Thanh tra

 

 

0985380396

4

Phòng KH-TC

pkhtchinh-sonn@phuyen.gov.vn

0257.3842000

 

 

 

Nguyễn Văn Phương

Trưởng phòng

 

0257.3841541

0903567816

 

Trương Thị Thúy Vân

Phó trưởng phòng

 

-

0907969448

 

Nguyễn Hữu Trường

Phó trưởng phòng

 

0257.3822135

0903599392

5

Phòng KH, MT và Hợp tác phát triển

pkhmthtptrien-sonn@phuyen.gov.vn

0257.3841.618

 

 

 

Phạm Xuân Quang

Phó trưởng phòng phụ trách

 

0257.3820591

0989395490

 

 

 

 

 

 

6

Phòng QLXD CT

pqlctrinh-sonn@phuyen.gov.vn

0257.3841830

 

 

 

Nguyễn Thái Toàn

Trưởng phòng

 

-

0983876154

 
II.Các đơn vị trực thuộc Sở
1. Chi cục Thuỷ lợi 
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3842173; Fax:0257. 3842174; Email: cctloi-sonn@phuyen.gov.vn

 
TT
Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Phụng

Chi cục trưởng

0257.3841744

0257.3825165

0903513277

2

Đặng Thị Lành

Phó Chi cục trưởng

0257.3842173

0257.3823394

01236908916

3

Phạm Chí Toàn

Phó Chi cục trưởng

 

 

0914057168 

 
2. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Địa chỉ: 171 Phan Đình Phùng, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại: 0257.3843201; Fax:0257.3841445;      Email: ccqlcluong-sonn@phuyen.gov.vn

 
TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đặng Phúc

Chi cục trưởng

0257.3843201

 

0914090682

2

Nguyễn Văn Hòa

Phó chi cục trưởng

 

 

 090 5319 725

3

Nguyễn Văn Hân

Phó chi cục trưởng

 

 

 090 5137 440

 
                       
3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

Địa chỉ: số 48A, Nguyễn Tất Thành, phường 2,  TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3827357; Fax: 0257.3836238; Email: ccttbvtvat
@phuyen.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Lê Lanh Đa

Chi cục trưởng

0257.3836365

0257.3825677 

01222555587

2

 Đặng Văn Mạnh

Phó chi cục trưởng

0257.3823721

0257.3825307

0918501234

3 Nguyễn Văn Minh Phó chi cục trưởng 02573822454   0913933179
 
 
4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
Địa chỉ: số 48A, Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823.276; Fax: 0257.3820937; Email:cccnvty-sonn@phuyen.gov.vn;

 
TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 1

Nguyễn Văn Lâm

 Phó chi cục trưởng phụ trách

0257.3836754

 

0935848357

2

Nguyễn Minh Phát

Phó chi cục trưởng

0257.3836893

 

0983335403  

3

 

 

 

-

 

 

5. Chi cục Kiểm lâm

Địa chỉ: số 48, Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823820; Fax: 0257.3827573; Email: ccklphuyen@phuyen.gov.vn

 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Văn Bé

Chi cục trưởng phụ trách

0257.3825150

0257.3822152

0914046726

2

Nguyễn Văn Dư

Phó chi cục trưởng

0257.3552440

0257.3767492

0987737418

3

Huỳnh Xuân Quang

Phó chi cục trưởng

0257.3555179

 

 0123339962

4

Nguyễn Nghĩa

Phó chi cục trưởng

0257.3555366

 

 01295359773 

 

6. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: Số 76, Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3843542; Fax: 0257.3841367; Email: ccptnttpyen-sonn@phuyen.gov.vn

 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Hưng Lợi

Chi cục trưởng

0257.2211917

 

0914003757

2

Tô Đinh Mỹ

P. Chi cục trưởng

0257.3843543

-

0974958940

 
 

7. Chi cục thủy sản
Địa chỉ: 01, Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: ; Fax: 0257.3842676; Email: cctloi-sonn@phuyen.gov.vn

 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Ngọc Nhạn

Chi cục trưởng

0257.3841324

0257.3826712

0906564625

2

Đào Quang Minh

Phó chi cục trưởng

0257.3818630 

 

0913452255 

3

Phan Thị Ánh Ngà

Phó chi cục trưởng

 

 

 0914068680

4

Lê Thị Hằng Ngà

Phó chi cục trưởng

 

 

0913243739 

 

 8. Trung tâm Khuyến nông

Địa chỉ: 171, Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3827911; Fax: 057.3828204; Email: ttknpyen-sonn@phuyen.gov.vn

 
TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trương Văn Tuấn

Giám đốc

0573848540

 

0905821398

2

Nguyễn Khắc Tân

Phó Giám đốc

0257.3842271

0257.3601334

   0914072184

 

9. Trung tâm Giống và Kỹ thuật Cây trồng

Địa chỉ: Đường Trần Hào, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3848181; Fax: 0257.3848181; Email: ttgvktctrong-sonn@phuyen.gov.vn.

 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Đức Thắng

Giám đốc

 

-

0914737571

2

Phạm Văn Sang

Phó Giám đốc

0257.3847817

0257.3848899

0905218805

 
 

10. Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật Nuôi

Địa chỉ: Đường Trần Hào, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3848503; Fax: 0257.3848507; Email: ttgvktvnuoi-sonn@phuyen.gov.vn
 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Hòa

Giám đốc

0257.3848509

0257.3847289

 

2

Đỗ Thị Mộng Cầm

Phó Giám đốc

0257.3848503

-

01658559989

3

Huỳnh Thị kim Nga

Phó Giám đốc

-

-

-

 

11. Trung tâm Giống và Kỹ thuật Thủy sản

Địa chỉ: 12, Trần Phú, Phường 7, TP Tuy Hòa
Điện thoại: 0257.3842316; Fax: 0257.3842133; Email: ttgvkttsan-sonn@phuyen.gov.vn


TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Quang Hiệp

Giám đốc

0257.3843051

-

01206255007

2

Ngô Xuân Lai 

P.Giám đốc

0257.3843051 

 

0977678799 

 

12. Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 17 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú yên;
Điện thoại: 0257.3841545; Fax; 0257.3841545; Email: ttqhtke-sonn@phuyen.gov.vn

 
TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Tôn Thất Thịnh

Giám đốc

-

-

 0913410015

 

         
 

13. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Địa chỉ: 239, Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823195; Fax: 0257.3828487; Email: ttnsvvmtnt-sonn@phuyen.gov.vn
 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Hồ Hữu Như

Giám đốc

0257.3838835

-

0914068576

 

15.Ban quản lý dự án Jica2 tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 193 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Đông, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú yên;
Điện thoại: ...........; Fax: .............; Email: bcdalndajica2-sonn@phuyen.gov.vn.

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Tô Thành Lê

Giám đốc

 

-

0983861267

2

Ngô Huỳnh Lý

Phó Giám đốc

0257.3851733

-

0985442937

 
 16. Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp

Địa chỉ: 27, Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3842703; Fax: 0257.3842704; Email: bqlcdannghiep-sonn@phuyen.gov.vn
 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Quan Châu

Phó Giám đốc

-

-

0979899631

2

Nguyễn Doãn Dương

Giám đốc(DAKV)

-

-

01689900159

 
 17. BQL Rừng phòng hộ Sông Hinh

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3858132; Fax:0257.3858132; Email: brphshinh-sonn@phuyen.gov.vn

 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phạm Ngọc Minh

Giám đốc

0257.3505345

 

0903551214

2

Phạm Đình Phúc

 Phó giám đốc

 

 

0905171659 

 
18. BQL Rừng phòng hộ Tây Hòa

Địa chỉ: thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3590452; Fax: 0257.3590452; Email: brphthoa@phuyen.gov.vn

 
TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phan Phiếu

Giám đốc

0257.3590144

 

0913406836

2

Đào Ngọc Dũng

Phó giám đốc

-

-

0942003967

 
19. BQL Rừng phòng hộ Sơn Hòa

Địa chỉ: Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3861008; Fax: ; Email: bqlrphshoa-sonn@phuyen.gov.vn

 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

 Nguyễn Tơ

 Giám đốc

0257.3861008 

 

0989441337

2

 Đặng Việt Dũng

 P.Giám đốc

 

 

0982861283 

 
20. BQL Rừng phòng hộ Sông Cầu

Địa chỉ: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3875273; Fax: 0257.3875273; Email: bqlrungphsc@yahoo.com.vn

 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Tiến Hiền

PGĐ phụ trách

0257.3875273

0257.3875454

0985386009

2

 Dương Tử Hào

 P.Giám đốc

0257.3875273 

 

0982007661 

 

21. BQL Rừng phòng hộ Đồng Xuân

Địa chỉ: KP Long An, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3872110; Fax:0257.3872545; Email: bqldongxuan@gmail.com.

 

TT

Họ và tên Chức vụ Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

 Nguyễn Trung Háo

 Giám đốc

 

 

 

 
 22. Ban quản lý cảng cá

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

 Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Hà Viên

Giám đốc

 

 

0978015411

 

         

  23. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Địa chỉ: 01A Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

 Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Huỳnh Văn Mạnh

Giám đốc

 

 

0914003978

2

Nguyễn Đồng Thự

Phó Giám đốc

3601268 

 

0982090643

 

 GHI CHÚ: CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỰ THAY ĐỔI HOẶC CHƯA CÓ THÔNG TIN THÌ ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ VĂN PHÒNG SỞ, QUA EMAIL: sonongnghiepphuyen@gmail.com

Quảng cáo