Danh bạ

I. Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3841664; Fax: 0257.3842456;
Email:  sonnptnt@phuyen.gov.vn

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
I Lãnh đạo Sở      
1 Nguyễn Trọng Tùng Giám đốc 0257.3556548 0905122908
2 Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc 0257.3841069 0838101717
3 Nguyễn Lý Nguyên Phó Giám đốc 0257.3550018 0983689356
4 Đặng Thị Thủy Phó Giám đốc 0257.3841413 0905686579
5 Lữ Ngọc Lâm Phó Giám đốc   0989955589
II Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ      
1 Văn phòng   0257.3841664  
  Nguyễn Thanh Hiếu Phó Chánh văn phòng 0257.3818768 0935294979
  Nguyễn Thị Minh Thư Phó Chánh văn phòng 0257.3841664 0911384567
2 Phòng Tổ chức - Cán bộ   0257.3843440  
  Trần Văn Đông Trưởng phòng 0257.3841765 0918181040
  Nguyễn Thị Thanh Thu Phó trưởng phòng   0384340989
  Ngô Đình Toàn Phó trưởng phòng 0257.3843440 0905777726
3 Thanh Tra Sở   0257.3841244  
  Nguyễn Thành Chánh thanh tra 0257.848286 0914550869
  Trương Quang Tưởng Phó Chánh Thanh tra   0985380396
4 Phòng Kế hoạch - Tài chính   0257.3842000  
  Phạm Ngọc Minh Trưởng phòng   0903551214
  Nguyễn Hữu Trường Phó trưởng phòng 0257.3842000 0903599392
  Trương Thị Thúy Vân Phó trưởng phòng   0907969448
5 Phòng QL Xây dựng công trình   0257.3841830  
  Nguyễn Thái Toàn Trưởng phòng   0983876154
  Nguyễn Hữu Thiêng Phó Trưởng phòng   0985802627

 


III.Các đơn vị trực thuộc Sở
1. Chi cục Thuỷ lợi 
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3842173; Fax:0257. 3842174; Email: cctloi-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Phạm Chí Toàn Chi cục trưởng 0257.3841744 0914057168
2 Lê Thanh Tú Phó Chi cục trưởng 0257.3842173 0384227976
 
2. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3845679; Fax:0257.3841445;      Email: ccqlcluong-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Hân Phó chi cục trưởng phụ trách 0257.3843201 0905137440
2 Nguyễn Văn Hòa Phó chi cục trưởng   0905319725
         
 
3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: số 48A, Nguyễn Tất Thành, phường 2,  TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3827357; Fax: 0257.3836238; Email: ccttbvtvat@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Minh Chi cục trưởng 0257.3823721 0913933179
         
 
4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Địa chỉ: số 48A, Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823.276; Fax: 0257.3820937; Email:cccnvty-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Lâm Chi cục trưởng 0257.3836754 0935848357
2 Trương Văn Bình Phó chi cục trưởng   0903572628
         
 
5. Chi cục Kiểm lâm
Địa chỉ: số 48, Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823820; Fax: 0257.3827573; Email: ccklphuyen@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Lê Văn Bé Chi cục trưởng 0257.3825150 0914046726
2 Huỳnh Xuân Quang Phó chi cục trưởng   0834339962
3 Nguyễn Văn Toàn Phó chi cục trưởng   0913442130
 
6. Chi cục Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3843542; Fax: 0257.3841367; Email: ccptnttpyen-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Đức Thắng Chi cục trưởng 0257.2211917 0914737571
2 Tô Đinh Mỹ Phó chi cục trưởng 0257.3843543 0974958940
 
7. Chi cục Thủy sản
Địa chỉ: 01, Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: ; Fax: 0257.3842676; Email: cctloi-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Đào Quang Minh Chi cục trưởng 0257.3818630 0913452255
2 Phan Thị Ánh Ngà Phó chi cục trưởng   0914068680
3 Lê Thị Hằng Ngà Phó chi cục trưởng   0913243739
 
8. Trung tâm Khuyến nông
Địa chỉ: Trần Hào – Phường 9 – TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên
Điện thoại: 0257.3841173; Email: ttkn.snnptnt@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Trương Văn Tuấn Giám đốc 0257.3848540 0905821398
2 Nguyễn Khắc Tân Phó Giám đốc 0257.3842271 0914072184
3 Huỳnh Thị Kim Nga Phó Giám đốc   0979837270
 
9. Trung tâm Giống nông nghiệp Phú Yên
Địa chỉ: Số 12 Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3842132; Email: ttgnn.snnptnt@phuyen.gov.vn.
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Trần Hưng Lợi Giám đốc 0257.3600535 0914003757
2 Đỗ Thị Mộng Cầm Phó Giám đốc 0257.3848509 0358559989
3 Ngô Xuân Lai Phó Giám đốc 0257.3842317 0977678799
 
10. Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 17 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú yên;
Điện thoại: 0257.3841545; Fax; 0257.3841545; Email: ttqhtke-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Tôn Thất Thịnh Phó Giám đốc phụ trách   0913410015
         
 
11. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Địa chỉ: 239, Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823195; Fax: 0257.3828487; Email: ttnsvvmtnt-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Hồ Hữu Như Giám đốc 0257.3838835 0914068576
         
 
12.Ban quản lý dự án Jica2 tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 193 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Đông, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú yên;
Điện thoại: ...........; Fax: .............; Email: bcdalndajica2-sonn@phuyen.gov.vn.
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Tô Thành Lê Giám đốc   0983861267
 
13. BQL Rừng phòng hộ Sông Hinh
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3858132; Fax:0257.3858132; Email: brphshinh-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Đặng Việt Bắc Phó Giám đốc 0257.3505345 0985385922
2        
14. BQL Rừng phòng hộ Tây Hòa
Địa chỉ: thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3590452; Fax: 0257.3590452; Email: brphthoa@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Đào Ngọc Dũng Giám đốc 0257.3505345 0942003967
         
 
15. BQL Rừng phòng hộ Sơn Hòa
Địa chỉ: Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3861008; Fax: ; Email: bqlrphshoa-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Viết Thu Giám đốc 0257.3505345 0914072465
         
 
16. BQL Rừng phòng hộ Sông Cầu
Địa chỉ: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3875273; Fax: 0257.3875273; Email: bqlrungphsc@yahoo.com.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Tôn Thất Thịnh Giám đốc 0257.3875273 0913410015
         
 
17. BQL Rừng phòng hộ Đồng Xuân
Địa chỉ: KP Long An, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3872110; Fax:0257.3872545; Email: bqldongxuan@gmail.com.
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Trung Háo Giám đốc   0905339906
 
18. Ban quản lý cảng cá
Địa chỉ: Khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Hà Viên Giám đốc   0978015411
 
19. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Địa chỉ: 01A Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Huỳnh Văn Mạnh Giám đốc   0914003978
         
 
20. Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Hồ Văn Nhân Phó Chánh văn phòng   0918953565
 
 
Quảng cáo