Danh bạ

I. Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3841664; Fax: 0257.3842456;
Email:  sonnptnt@phuyen.gov.vn.
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG Địa chỉ email
I. Lãnh đạo Sở
1 Nguyễn Trọng Tùng Giám đốc 0257.3556548 0905122908 nguyentrongtung@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc 0257.3841069 0838101717 nguyentriphuong@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Lý Nguyên Phó Giám đốc 0257.3550018 0983689356 nguyenlynguyen@phuyen.gov.vn
4 Đặng Thị THủy Phó Giám đốc 0257.3841413 0905686579 dangthithuy@phuyen.gov.vn
5 Lữ Ngọc Lâm Phó Giám đốc   0989955589 lungoclam@phuyen.gov.vn
II. Các phòng chuyên môn
1 Văn phòng   0257.3841664   vp.snnptnt@phuyen.gov.vn
  Trần Văn Đông Chánh văn phòng 0257.3841765 0918181040 tranvandong@phuyen.gov.vn
  Nguyễn Thanh Hiếu Phó Chánh văn phòng 0257.3818768 0935294979 nguyenthanhhieu@phuyen.gov.vn
2 Phòng Tổ chức - Cán bộ   0257.3843440   ptccb.snnptnt@phuyen.gov.vn
  Nguyễn Thị Thanh Thu Phó trưởng phòng   0384340989 nguyenthithanhthu@phuyen.gov.vn
  Ngô Đình Toàn Phó trưởng phòng   0905777726 ngodinhtoan@phuyen.gov.vn
3 Thanh Tra Sở   0257.3841244   ttra.snnptnt@phuyen.gov.vn
  Nguyễn Thành Chánh thanh tra 0257.848286 0914550869 nguyenthanh@phuyen.gov.vn
  Trương Quang Tưởng Phó Chánh Thanh tra   0985380396 truongquangtuong@phuyen.gov.vn
4 Phòng Kế hoạch - Tài chính   0257.3842000   pkhtc.snnptnt@phuyen.gov.vn
  Phạm Ngọc Minh Trưởng phòng   0903551214 phamngocminh@phuyen.gov.vn
  Nguyễn Hữu Trường Phó trưởng phòng   0903599392 nguyenhuutruong@phuyen.gov.vn
  Trương Thị Thúy Vân Phó trưởng phòng   0907969448 truongthithuyvan@phuyen.gov.vn
5 Phòng QL Xây dựng công trình   0257.3841830   pqlxdct.snnptnt@phuyen.gov.vn
  Nguyễn Thái Toàn Trưởng phòng   0983876154 nguyenthaitoan@phuyen.gov.vn
 

II.Các đơn vị trực thuộc Sở
1. Chi cục Thuỷ lợi 
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3842173; Fax:0257. 3842174; Email: cctloi-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Phạm Chí Toàn Chi cục trưởng 0257.3841744 0914057168
2 Lê Thanh Tú Phó Chi cục trưởng 0257.3842173 0384227976
 
2. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3845679; Fax:0257.3841445;      Email: ccqlcluong-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Hân Phó chi cục trưởng phụ trách 0257.3843201 0905137440
2 Nguyễn Văn Hòa Phó chi cục trưởng   0905319725
         
 
3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: số 48A, Nguyễn Tất Thành, phường 2,  TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3827357; Fax: 0257.3836238; Email: ccttbvtvat@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Minh Phó chi cục trưởng 0257.3823721 0913933179
         
 
4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Địa chỉ: số 48A, Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823.276; Fax: 0257.3820937; Email:cccnvty-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Lâm Chi cục trưởng 0257.3836754 0935848357
2 Trương Văn Bình Phó chi cục trưởng   0903572628
         
 
5. Chi cục Kiểm lâm
Địa chỉ: số 48, Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823820; Fax: 0257.3827573; Email: ccklphuyen@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Lê Văn Bé Chi cục trưởng 0257.3825150 0914046726
2 Nguyễn Nghĩa Phó chi cục trưởng 0257.3555366 0982647883
3 Nguyễn Văn Toàn Phó chi cục trưởng   0913442130
 
6. Chi cục Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3843542; Fax: 0257.3841367; Email: ccptnttpyen-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Đức Thắng Chi cục trưởng 0257.2211917 0914737571
2 Tô Đinh Mỹ Phó chi cục trưởng 0257.3843543 0974958940
 
7. Chi cục Thủy sản
Địa chỉ: 01, Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: ; Fax: 0257.3842676; Email: cctloi-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Đào Quang Minh Chi cục trưởng 0257.3818630 0913452255
2 Phan Thị Ánh Ngà Phó chi cục trưởng   0914068680
3 Lê Thị Hằng Ngà Phó chi cục trưởng   0913243739
 
8. Trung tâm Khuyến nông
Địa chỉ: Trần Hào – Phường 9 – TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên
Điện thoại: 0257.3841173; Email: ttkn.snnptnt@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Trương Văn Tuấn Giám đốc 0257.3848540 0905821398
2 Nguyễn Khắc Tân Phó Giám đốc 0257.3842271 0914072184
3 Huỳnh Thị Kim Nga Phó Giám đốc   0979837270
 
9. Trung tâm Giống nông nghiệp Phú Yên
Địa chỉ: Số 12 Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3842132; Email: ttgnn.snnptnt@phuyen.gov.vn.
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Trần Hưng Lợi Giám đốc 0257.3600535 0914003757
2 Đỗ Thị Mộng Cầm Phó Giám đốc 0257.3848509 0358559989
3 Ngô Xuân Lai Phó Giám đốc 0257.3842317 0977678799
 
10. Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 17 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú yên;
Điện thoại: 0257.3841545; Fax; 0257.3841545; Email: ttqhtke-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Tôn Thất Thịnh Phó Giám đốc phụ trách   0913410015
         
 
11. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Địa chỉ: 239, Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823195; Fax: 0257.3828487; Email: ttnsvvmtnt-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Hồ Hữu Như Giám đốc 0257.3838835 0914068576
         
 
12.Ban quản lý dự án Jica2 tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 193 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Đông, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú yên;
Điện thoại: ...........; Fax: .............; Email: bcdalndajica2-sonn@phuyen.gov.vn.
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Tô Thành Lê Giám đốc   0983861267
 
13. Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp
Địa chỉ: 27, Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3842703; Fax: 0257.3842704; Email: bqlcdannghiep-sonn@phuyen.gov.vn


TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Doãn Dương Giám đốc 0257.3838835 0389900159
 
14. BQL Rừng phòng hộ Sông Hinh
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3858132; Fax:0257.3858132; Email: brphshinh-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Huỳnh Xuân Quang Giám đốc 0257.3505345 0834339962
2 Đặng Việt Bắc Phó Giám đốc   0985385922
15. BQL Rừng phòng hộ Tây Hòa
Địa chỉ: thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3590452; Fax: 0257.3590452; Email: brphthoa@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Đào Ngọc Dũng Giám đốc 0257.3505345 0942003967
    Phó Giám đốc    
 
16. BQL Rừng phòng hộ Sơn Hòa
Địa chỉ: Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3861008; Fax: ; Email: bqlrphshoa-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Viết Thu Phó Giám đốc 0257.3505345 0914072465
         
 
17. BQL Rừng phòng hộ Sông Cầu
Địa chỉ: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3875273; Fax: 0257.3875273; Email: bqlrungphsc@yahoo.com.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Tôn Thất Thịnh Giám đốc 0257.3875273 0913410015
         
 
18. BQL Rừng phòng hộ Đồng Xuân
Địa chỉ: KP Long An, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3872110; Fax:0257.3872545; Email: bqldongxuan@gmail.com.
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Trung Háo Giám đốc   0905339906
 
19. Ban quản lý cảng cá
Địa chỉ: Khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Hà Viên Giám đốc   0978015411
 
20. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Địa chỉ: 01A Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Huỳnh Văn Mạnh Giám đốc   0914003978
         
 
21. Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Hồ Văn Nhân Phó Chánh văn phòng   0918953565
 
 
Quảng cáo