Tập huấn cho nông dân kiến thức nuôi gà theo hướng an toàn sinh học
(14/09/2020 14:54:41)
Trong những năm gần đây, chăn nuôi gà ở nước ta luôn phải đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, bệnh Newcastle, bệnh Gumboro, viêm phế quản truyền nhiễm, thương hàn,…

Các hình ảnh khác:Quảng cáo