07/11/2019 04:41
Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi dê thâm canh trên địa bàn xã An Dân, huyện Tuy An thuộc dự án Xây dựng vùng chăn nuôi dê thâm canh ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2018- 2020.
08/10/2019 08:53
Đây là nội dung chính của chuyên đề nông nghiệp cho nông dân được Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Xuân phổ biến trong hội nghị, hội thảo tổ chức tại huyện Đồng Xuân cho hơn 120 nông dân tại địa phương tham dự.
03/10/2019 09:18
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa phối hợp với Hợp tác xã DVNN Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa tổ chức Hội thảo, tham quan mô hình sản xuất lúa chất lượng được triển khai tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa cho 58 đại biểu là nông dân của huyện Đông Hòa và xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa tham dự.
20/09/2019 10:43
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã Hòa Trị 2 được chú trọng, quan tâm đầu tư đúng mức, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Trị 2 trong việc triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trong xã.
17/09/2019 08:31
16/09/2019 09:42
16/09/2019 09:37
16/09/2019 09:34
14/09/2019 11:38
10/09/2019 08:35
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa tổ chức giao 78 con dê giống cho 10 hộ dân ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa và xã An Dân, huyện Tuy An; trong đó bao gồm 10 con dê đực Boer giống và 68 con dê cái Bách Thảo giống, với kinh phí thực hiện hơn 230 triệu đồng.

Trang 2 / 4
Quảng cáo