05/09/2019 02:15
Từ ngày 29/8 đến 30/8/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên đã tổ chức tập huấn ứng dụng cơ giới hóa và giải pháp tưới nước tiết kiệm cho cây trồng.
26/08/2019 10:37
Nhiều xã trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã phát triển nghề chăn nuôi bò thịt vỗ béo kể từ khi Trung tâm Khuyến nông Phú Yên triển khai mô hình tại 2 xã An Thọ và An Dân vào năm 2017.
15/08/2019 09:48
CẢNH BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG
02/08/2019 04:27
Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho nông dân, đáp ứng chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn phổ cập như trước đây, trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông đã đẩy mạnh việc thực hiện các lớp tập huấn tại hiện trường cho nông dân tại các địa phương trong tỉnh
10/07/2019 09:33
Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần ổn định tiêu chí số 10 (tiêu chí thu nhập) trong bộ 19 tiêu chí nông thôn mới của năm 2019, Hợp tác xã DVNN Hòa Thắng 1, huyện Phú Hòa đã ký hợp đồng triển khai mô hình chăn nuôi bò vỗ béo với Trung tâm Khuyến nông Phú Yên.
13/06/2019 08:53
23/04/2019 02:29
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh
10/04/2019 08:04
DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CẤP HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
08/03/2019 09:25
Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ
04/01/2019 07:52
Cua biển là một trong những đối tượng thuỷ sản nuôi có giá trị cao về mặt dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế. Để nghề nuôi cua biển phát triển bền vững và hiệu quả, vừa qua Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã xây dựng và triển khai mô hình nuôi cua biển thương phẩm gắn với chuỗi liên kết sản xuất năm 2018 tại xã Hoà Xuân Đông, huyện Đông Hoà, với quy mô 2,25 ha (22.500 con giống cua biển) cho 03 hộ dân tham gia thực hiện.

Trang 3 / 4
Quảng cáo