12/08/2022 09:52
Ngày 09/8/2022, UBND huyện Phú Hòa tổ chức lễ công bố xã Hòa Định Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
12/08/2022 08:59
Từ ngày 23/7/2022 đến ngày 06/8/2022 UBND huyện Tuy An tổ chức lễ công bố các xã An Ninh Đông, An Hòa Hải và An Lĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
02/08/2022 03:02
29/06/2022 03:15
19/04/2022 04:52
12/04/2022 08:12
01/04/2022 10:40
12/07/2022 03:30
22/03/2022 04:16
Từ ngày 11/3/2022 đến ngày 21/3/2022 UBND huyện Tây Hòa tổ chức lễ công bố các xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong và Hòa Tân Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
19/03/2022 08:10
Trong 2 ngày (18/3-19/3/2022), UBND huyện Phú Hòa tổ chức lễ công bố xã Hòa An, Hòa Trị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Trang 1 / 2
Quảng cáo