09/03/2023 11:04
06/01/2023 09:47
18/11/2022 03:29
09/11/2022 05:00
07/10/2022 06:12
03/10/2022 08:13
30/09/2022 10:14
27/09/2022 04:15
15/09/2022 10:57
“Ông Vàng nông thôn mới” hay “ông Vàng văn hóa” là những tên gọi thân mật mà người dân ở thôn Tư Thạnh, xã An Lĩnh, huyện Tuy An dành cho ông Đặng Ngọc Vàng. Mặc dù kinh tế gia đình không mấy khá giả, nhưng ông Vàng đã tự nguyện hiến 1.000m2 đất sản xuất để xây dựng nhà văn hóa thôn, giúp người dân trong thôn có nơi sinh hoạt văn hóa thuận tiện.
15/09/2022 10:58
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tuy An đã và đang làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn ở vùng đất này. Phát huy kết quả đạt được, Tuy An đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2023.

Trang 1 / 3
Quảng cáo