15/12/2020 05:01
Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2021 - 2025
16/09/2019 09:49
17/07/2019 03:30
BÃO DANAS
18/06/2019 04:36
12/06/2019 08:09
12/06/2019 08:06
02/04/2019 04:55
20/02/2019 03:56
Công bố sản phẩm cơ sở Yến Hiệp
19/06/2017 02:08
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp khắc phục tình hình tôm hùm nuôi chết tại TX Sông Cầu.
15/03/2017 02:30
Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) dự kiến được thực hiện trong 05 năm, từ 2012 - 2017. Vốn đầu tư của dự án dự tính là khoảng 124,5 triệu USD. Hiệp hội phát triển quốc tế/Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp một khoản tín dụng bằng Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) tương đương 100 triệu USD từ nguồn vốn vay đầu tư theo ngành (SIL) để tài trợ cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững.

Trang 1 / 2
Quảng cáo