18/08/2023 02:44
Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023
13/11/2020 02:35
V/v đánh giá, kiểm điểm, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020
29/05/2020 11:07
Triển khai Báo cáo công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, hợp đồng lao động; công tác bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của đơn vị từ ngày 01/01/2018 đến tháng 5/2020
19/08/2019 09:50
28/11/2016 09:20
Ngày 16/11, Trung tâm Khuyến nông (Sở NN-PTNT) phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Vi Long khai trương Siêu thị Thực phẩm sạch Vmart tại 167-169 Hùng Vương, phường 5 (TP Tuy Hòa). Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế, lãnh đạo các sở NN-PTNT, Công thương…

Trang 1 / 1
Quảng cáo