29/06/2017 04:07
- Chọn được 1-2 giống lúa lai ngắn ngày phù hợp với điều kiện sản xuất để đưa vào cơ cấu sản xuất của tỉnh Phú Yên. - Xây dựng 04 cánh đồng mẫu đạt năng suất trên 80 tạ/ha và hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất lúa thuần đại trà ít nhất 15%.
29/06/2017 04:06
“Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển một số giống lúa gạo đỏ trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
28/06/2017 04:09
Trước những khó khăn trong việc bón phân, phun thuốc BVTV trên vườn. Ông Ba Lực là một nông dân trồng hoa cảnh tại khu phố 2, Ninh Tịnh 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa đã mày mò, nghiên cứu ra dàn bơm tưới phân, thuốc rẻ tiền và hoạt động hiệu quả.

Trang 1 / 1
Quảng cáo