08/07/2021 03:58
thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 94 TTHC, trong đó: - Lĩnh vực trồng trọt: 01 thủ tục - Lĩnh vực bảo vệ thực vật: 08 thủ tục - Lĩnh vực lâm nghiệp: 14 thủ tục - Lĩnh vực thủy sản: 19 thủ tục - Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 05 thủ tục - Lĩnh vực chăn nuôi: 04 thủ tục - Lĩnh vực thú y: 18 thủ tục - Lĩnh vực thủy lợi: 21 thủ tục - Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 04 thủ tục
17/06/2020 08:28
Danh mục TTHC thuộc Sở NN&PTNT
27/12/2019 10:46
19/02/2019 04:25
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
02/05/2018 02:43
Phiếu khảo sát, thăm do ý kiến, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
07/03/2018 02:08
Tiếp tục thực hiện nâng mức giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 2 lên mức độ 3 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên
05/02/2018 09:23

Trang 2 / 2
Quảng cáo