25/09/2023 09:12
Những năm gần đây, do diện tích đồng cỏ chăn thả ngày càng bị thu hẹp, người nuôi bò dần từ bỏ thói quen chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông, cộng với việc giá bò tương đối ổn định, vì thế nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi bò vỗ béo, đặc biệt có những hộ đầu tư nuôi quy mô lớn, đạt hiệu quả kinh tế cao.
22/09/2023 11:10
22/09/2023 10:22
21/09/2023 03:11
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
16/09/2023 11:10
11/09/2023 02:29
Vụ Hè Thu năm 2023, Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Yên triển khai mô hình sản xuất ngô sinh khối thuộc Dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc” với quy mô 10 ha/ 53 hộ tham gia tại xứ đồng Soi Cồn, thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân.
06/09/2023 03:38
Phú Yên là một trong những tỉnh có nghề lưới vây được hình thành từ lâu đời và phát triển qua nhiều năm.
22/08/2023 03:18
Về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023
18/08/2023 02:44
Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023
17/08/2023 03:15

Trang 1 / 24
Quảng cáo