13/12/2019 09:13
Liên kết 4 nhà (Nhà nông, Nhà Doanh nghiệp, Nhà Khoa học, Nhà nước) cụm từ không còn mấy xa lạ đối với chúng ta. Mối liên kết này ra đời đã được 17 năm, đến bây giờ ý nghĩa của nó vẫn còn nguyên vẹn và được phát triển mạnh mẽ trong công tác Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
09/12/2019 02:08
Công tác đào tạo, huấn luyện khuyến nông đã đóng góp vai trò chủ lực trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến nông, các đối tượng chuyển giao các cấp và hệ thống cộng tác viên khuyến nông ở các địa phương.
25/11/2019 07:49
Báo cáo số 86/BC-CCQLCL ngày 22/11/2019
22/11/2019 05:17
Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác cơ giới hóa vào sản xuất mía, đặc biệt là khâu trồng và bón phân cho mía, bằng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện Sơn Hòa đã triển khai mô hình Hỗ trợ thiết bị trong cơ giới hóa sản xuất mía tại xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.
19/11/2019 09:29
Chỉ sau 90 ngày chăm sóc theo đúng quy trình được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn, nông dân chăn nuôi bò thịt đã có lãi từ 2 - 2,5 triệu đồng/con.
13/11/2019 03:24
Bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, năm 2019 Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã đầu tư, hỗ trợ cho xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân mô hình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp với quy mô 05 máy cho 05 hộ dân tại địa phương tham gia thực hiện mô hình,đó là máy phun 3 trong 1, xới đất và phát cỏ.
07/11/2019 04:41
Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi dê thâm canh trên địa bàn xã An Dân, huyện Tuy An thuộc dự án Xây dựng vùng chăn nuôi dê thâm canh ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2018- 2020.
06/11/2019 03:36
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2019)
30/10/2019 03:03
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2019)
08/10/2019 08:53
Đây là nội dung chính của chuyên đề nông nghiệp cho nông dân được Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Xuân phổ biến trong hội nghị, hội thảo tổ chức tại huyện Đồng Xuân cho hơn 120 nông dân tại địa phương tham dự.
Quảng cáo