10/09/2019 08:35
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa tổ chức giao 78 con dê giống cho 10 hộ dân ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa và xã An Dân, huyện Tuy An; trong đó bao gồm 10 con dê đực Boer giống và 68 con dê cái Bách Thảo giống, với kinh phí thực hiện hơn 230 triệu đồng.
05/09/2019 02:15
Từ ngày 29/8 đến 30/8/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên đã tổ chức tập huấn ứng dụng cơ giới hóa và giải pháp tưới nước tiết kiệm cho cây trồng.
27/08/2019 09:12
26/08/2019 10:37
Nhiều xã trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã phát triển nghề chăn nuôi bò thịt vỗ béo kể từ khi Trung tâm Khuyến nông Phú Yên triển khai mô hình tại 2 xã An Thọ và An Dân vào năm 2017.
23/08/2019 09:36
GCN 24/2019/NNPTNT-PY ngày 02/5/2019
23/08/2019 08:08
GCN số 24/2019/NNPTNT-PY ngày 02/5/2019
19/08/2019 09:50
15/08/2019 03:06
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa tổ chức lớp tập huấn tại hiện trường với nội dung: Hướng dẫn và thực hành một số biện pháp phòng trừ ruồi đục quả trên cây trồng cho 28 học viên là nông dân huyện Phú Hòa.
15/08/2019 09:48
CẢNH BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG
14/08/2019 03:53
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 07 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2019)
Quảng cáo