16/09/2019 09:42
16/09/2019 09:37
16/09/2019 09:34
14/09/2019 11:38
11/09/2019 03:36
GCN số 45/2019/NNPTNT-PY ngày 17/7/2019
10/09/2019 08:35
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa tổ chức giao 78 con dê giống cho 10 hộ dân ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa và xã An Dân, huyện Tuy An; trong đó bao gồm 10 con dê đực Boer giống và 68 con dê cái Bách Thảo giống, với kinh phí thực hiện hơn 230 triệu đồng.
05/09/2019 02:15
Từ ngày 29/8 đến 30/8/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên đã tổ chức tập huấn ứng dụng cơ giới hóa và giải pháp tưới nước tiết kiệm cho cây trồng.
27/08/2019 09:12
26/08/2019 10:37
Nhiều xã trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã phát triển nghề chăn nuôi bò thịt vỗ béo kể từ khi Trung tâm Khuyến nông Phú Yên triển khai mô hình tại 2 xã An Thọ và An Dân vào năm 2017.
23/08/2019 09:36
GCN 24/2019/NNPTNT-PY ngày 02/5/2019
Quảng cáo