24/10/2018 01:37
Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018
18/05/2018 10:10
16/05/2018 03:33
Sở Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh những ý kiến đánh giá của quý vị sau khi giải quyết công việc tại Sở.
23/03/2018 09:37
Một thời gian dài ở vùng miền núi tồn tại hai cách hiểu khác nhau về việc xét hoàn thành tiêu chí 13 trong bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Một cho rằng, xã có hợp đồng tiêu thụ nông sản cho đại đa số hộ dân trong xã thì vẫn được tính là hoàn thành tiêu chí này. Hai lại khẳng định, có hợp đồng tiêu thụ nông sản nhưng không có HTX thì vẫn không đủ điều kiện hoàn thành tiêu chí 13.
12/01/2018 04:53
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
08/11/2017 09:37
Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã cấp cho Hộ kinh doanh Hoàng Tiến
08/11/2017 09:11
Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã cấp cho Hộ kinh doanh Việt 5 sao
03/11/2017 03:43
Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) để hỗ trợ một phần tài chính nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng (BV và PTR), nâng cao độ che phủ rừng, hướng tới xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân sinh sống bằng nghề rừng. Cụ thể
04/10/2017 02:52
07/08/2017 10:10
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng)
Quảng cáo