17/09/2019 08:31
16/09/2019 09:49
16/09/2019 09:42
16/09/2019 09:37
16/09/2019 09:34
14/09/2019 11:38
11/09/2019 03:36
GCN số 45/2019/NNPTNT-PY ngày 17/7/2019
10/09/2019 08:35
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa tổ chức giao 78 con dê giống cho 10 hộ dân ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa và xã An Dân, huyện Tuy An; trong đó bao gồm 10 con dê đực Boer giống và 68 con dê cái Bách Thảo giống, với kinh phí thực hiện hơn 230 triệu đồng.
05/09/2019 02:15
Từ ngày 29/8 đến 30/8/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên đã tổ chức tập huấn ứng dụng cơ giới hóa và giải pháp tưới nước tiết kiệm cho cây trồng.
27/08/2019 09:12

Trang 3 / 11
Quảng cáo