26/08/2019 10:37
Nhiều xã trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã phát triển nghề chăn nuôi bò thịt vỗ béo kể từ khi Trung tâm Khuyến nông Phú Yên triển khai mô hình tại 2 xã An Thọ và An Dân vào năm 2017.
23/08/2019 09:36
GCN 24/2019/NNPTNT-PY ngày 02/5/2019
23/08/2019 08:08
GCN số 24/2019/NNPTNT-PY ngày 02/5/2019
19/08/2019 09:50
15/08/2019 03:06
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa tổ chức lớp tập huấn tại hiện trường với nội dung: Hướng dẫn và thực hành một số biện pháp phòng trừ ruồi đục quả trên cây trồng cho 28 học viên là nông dân huyện Phú Hòa.
15/08/2019 09:48
CẢNH BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG
14/08/2019 03:53
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 07 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2019)
13/08/2019 11:17
GCN 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
13/08/2019 11:13
GCN 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
13/08/2019 11:05
GCN 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016

Trang 4 / 11
Quảng cáo