23/04/2019 02:29
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh
18/04/2019 10:44
Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong đó có xây dựng những cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất; đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
10/04/2019 08:04
DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CẤP HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
02/04/2019 04:55
08/03/2019 09:25
Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ
20/02/2019 03:56
Công bố sản phẩm cơ sở Yến Hiệp
04/01/2019 07:52
Cua biển là một trong những đối tượng thuỷ sản nuôi có giá trị cao về mặt dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế. Để nghề nuôi cua biển phát triển bền vững và hiệu quả, vừa qua Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã xây dựng và triển khai mô hình nuôi cua biển thương phẩm gắn với chuỗi liên kết sản xuất năm 2018 tại xã Hoà Xuân Đông, huyện Đông Hoà, với quy mô 2,25 ha (22.500 con giống cua biển) cho 03 hộ dân tham gia thực hiện.
24/10/2018 01:37
Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018
18/05/2018 10:10
16/05/2018 03:33
Sở Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh những ý kiến đánh giá của quý vị sau khi giải quyết công việc tại Sở.
Quảng cáo