13/11/2020 02:35
V/v đánh giá, kiểm điểm, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020
09/11/2020 08:57
Xã Phú Mỡ. huyện Đồng Xuân có 05 thôn; trong đó có 02 thôn là Phú Tiến và Phú Hải có lợi thế nguồn nước tự chảy từ suối về đến làng để làm nước sinh hoạt, chăn nuôi và trồng trọt ngay tại hộ gia đình.
06/11/2020 10:45
Trong chương trình huấn luyện, đào tạo năm 2020, Trung tâm đã tổ chức 18 lớp tập huấn phổ cập kiến thức nông nghiệp, tập huấn tại hiện trường tại các địa phương trong tỉnh cho 646 nông dân tham dự, trong đó nông dân nữ là 249 người, chiếm tỷ lệ 38,5% (nông dân nữ là người dân tộc thiểu số là 86 người).
21/10/2020 03:32
Những năm gần đây, hoạt động sản xuất nông nghiệp đã có những chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phương thức sản xuất truyền thống được thay thế bằng những phương pháp khoa học tiên tiến, hiệu quả, kỹ thuật sản xuất được nâng cao, cuộc sống lao động của nông dân ngày càng phát triển… Đó chính là những thành quả của những người làm công tác khuyến nông, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ nữ Khuyến nông Phú Yên.
12/10/2020 10:56
Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ tổng hợp bệnh khảm lá virus hại sắn cho 26 học viên là cán bộ làm công tác nông nghiệp, khuyến nông và nông dân sản xuất tại các địa phương Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Phú Hòa tham gia.
02/10/2020 03:36
Nhằm đa dạng giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020 Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên thực hiện dự án Phát triển mô hình chăn nuôi vịt biển đảm bảo an toàn sinh học triển khai tại xã An Thạch, huyện Tuy An cho 10 hộ nông dân tham gia.
30/09/2020 02:33
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2020)
14/09/2020 03:00
Trong những năm gần đây, chăn nuôi gà ở nước ta luôn phải đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, bệnh Newcastle, bệnh Gumboro, viêm phế quản truyền nhiễm, thương hàn,…
04/09/2020 03:54
Thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, huyện Tuy An đã tập trung chỉ đạo bà con nông dân chuyển sang cây trồng cạn ở những diện tích trồng lúa bị thiếu nước. Trong đó, cây ngô trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương trong vụ Hè Thu.
14/08/2020 02:24
Ngày 04/8/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia đã phối hợp với tổ chức UN Women (Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động, nghiên cứu lồng ghép giới trong hoạt động khuyến nông.
Quảng cáo