23/03/2018 09:37
Một thời gian dài ở vùng miền núi tồn tại hai cách hiểu khác nhau về việc xét hoàn thành tiêu chí 13 trong bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Một cho rằng, xã có hợp đồng tiêu thụ nông sản cho đại đa số hộ dân trong xã thì vẫn được tính là hoàn thành tiêu chí này. Hai lại khẳng định, có hợp đồng tiêu thụ nông sản nhưng không có HTX thì vẫn không đủ điều kiện hoàn thành tiêu chí 13.
12/01/2018 04:53
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
08/11/2017 09:37
Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã cấp cho Hộ kinh doanh Hoàng Tiến
08/11/2017 09:11
Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã cấp cho Hộ kinh doanh Việt 5 sao
03/11/2017 03:43
Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) để hỗ trợ một phần tài chính nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng (BV và PTR), nâng cao độ che phủ rừng, hướng tới xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân sinh sống bằng nghề rừng. Cụ thể
04/10/2017 02:52
07/08/2017 10:10
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng)
27/07/2017 09:46
Cá nuôi ở khu vực cửa biển Lễ Thịnh, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) mắc bệnh và chết kéo dài 2 tháng nay với số lượng lớn, khiến người dân bị thiệt hại nặng. Nguyên nhân cá chết được xác định do vi khuẩn vibrio alginolyticus gây ra.
11/07/2017 08:34
Ngày 5-7, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức buổi họp báo công bố tôm nuôi trong lồng bè ven vịnh Xuân Đài thuộc địa bàn phường Xuân Yên và xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu bị chết hàng loạt.
30/06/2017 07:53
Hồ chứa nước thủy lợi Buôn La Bách (huyện Sông Hinh, Phú Yên) dù đã phát hiện bị rò rỉ nhưng chính quyền vẫn đồng ý cho nghiệm thu sử dụng gây sự lo lắng cho người dân.
Quảng cáo