11/03/2020 02:33
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2020)
20/02/2020 10:29
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 12 tháng 02 đến ngày 18 tháng 02 năm 2020)
03/02/2020 10:31
Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà, tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và các địa phương phát triển chăn nuôi gà theo chuỗi phục vụ chế biến và xuất khẩu. Từng bước thay đổi căn bản ngành chăn nuôi gà theo hướng nâng cao giá trị, tăng khả năng cạnh tranh, tạo sản phẩm chăn nuôi an toàn và phát triển bền vững với các giải pháp sau:
30/01/2020 09:22
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2020)
15/01/2020 09:24
Đến xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh trong một dịp đi công tác, sau khi kết thúc công việc, tôi ngỏ ý với anh Chủ tịch Hội nông dân xã là muốn đi thăm một gương điển hình chăn nuôi giỏi của địa phương. Rất nhiệt tình, anh Lê Vĩnh Đông - Chủ tịch Hội nông dân xã đã giới thiệu và dẫn tôi đến nhà của anh Nguyễn Hoàng Duy tại thôn Vĩnh Giang, một nông dân chăn nuôi bò rất giỏi của xã.
02/01/2020 10:07
Là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có chiều dài bờ biển khoảng 189 km với nhiều eo vịnh, đầm, phá, và chiều dài sông, suối khoảng 2.600km với khoảng 41 hồ lớn, nhỏ, Phú Yên có đủ tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản kể cả nước mặn, lợ và ngọt. Trong thời gian qua, nhiều đối tượng nuôi được đầu tư phát triển tại Phú Yên như tôm hùm, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá mú, lươn, chình,….
16/12/2019 02:50
16/12/2019 10:33
13/12/2019 09:13
Liên kết 4 nhà (Nhà nông, Nhà Doanh nghiệp, Nhà Khoa học, Nhà nước) cụm từ không còn mấy xa lạ đối với chúng ta. Mối liên kết này ra đời đã được 17 năm, đến bây giờ ý nghĩa của nó vẫn còn nguyên vẹn và được phát triển mạnh mẽ trong công tác Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
09/12/2019 02:08
Công tác đào tạo, huấn luyện khuyến nông đã đóng góp vai trò chủ lực trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến nông, các đối tượng chuyển giao các cấp và hệ thống cộng tác viên khuyến nông ở các địa phương.
Quảng cáo