12/05/2021 04:10
05/07/2019 08:48
Do thời tiết nắng nóng kéo dài, những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại hơn 202ha rừng. Hiện nay, Phú Yên vẫn còn nằm trong khu vực báo động nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, các đơn vị liên quan và địa phương cần ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động có sử dụng lửa trong rừng, ven rừng, tích cực triển khai các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
31/05/2019 11:19

Trang 1 / 1
Quảng cáo