07/10/2022 09:11
Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
30/09/2022 02:42
Về việc tuyển dung lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
27/07/2022 03:48
Ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021
18/07/2022 11:38
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên
14/06/2022 11:31
Danh mục tài liệu ôn tập và phí xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021
08/04/2022 02:13
Về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021
23/03/2022 03:35
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021
21/03/2022 09:55
Danh sách thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên năm 2021
10/09/2021 08:45
Kế hoạch xét tuyển viên chức 2021
09/09/2021 09:15
Xét tuyển viên chức năm 2021

Trang 1 / 2
Quảng cáo