02/01/2020 10:07
Là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có chiều dài bờ biển khoảng 189 km với nhiều eo vịnh, đầm, phá, và chiều dài sông, suối khoảng 2.600km với khoảng 41 hồ lớn, nhỏ, Phú Yên có đủ tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản kể cả nước mặn, lợ và ngọt. Trong thời gian qua, nhiều đối tượng nuôi được đầu tư phát triển tại Phú Yên như tôm hùm, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá mú, lươn, chình,….
27/12/2019 10:46
27/12/2019 09:40
Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 năm 2019
18/12/2019 03:40
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 12 năm 2019)
16/12/2019 02:50
16/12/2019 10:33
13/12/2019 09:13
Liên kết 4 nhà (Nhà nông, Nhà Doanh nghiệp, Nhà Khoa học, Nhà nước) cụm từ không còn mấy xa lạ đối với chúng ta. Mối liên kết này ra đời đã được 17 năm, đến bây giờ ý nghĩa của nó vẫn còn nguyên vẹn và được phát triển mạnh mẽ trong công tác Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
12/12/2019 07:53
Yến sào
11/12/2019 04:07
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019)
09/12/2019 02:08
Công tác đào tạo, huấn luyện khuyến nông đã đóng góp vai trò chủ lực trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến nông, các đối tượng chuyển giao các cấp và hệ thống cộng tác viên khuyến nông ở các địa phương.

Trang 2 / 25
Quảng cáo