16/12/2019 10:33
10/07/2019 02:48
09/07/2019 03:47
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (tại Công văn số 1079/SNN-TTBVTV ngày 21/6/2019), Chi cục hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu như sau:
24/06/2019 08:54
18/06/2019 04:36
29/05/2019 01:50
Thực hiện chiến dịch "Tháng diệt chuột" năm 2019
28/05/2019 09:04
Kết quả thu mẫu giấm sát bệnh thủy sản
20/02/2019 03:56
Công bố sản phẩm cơ sở Yến Hiệp

Trang 1 / 1
Quảng cáo