19/08/2019 10:11
V/v Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý III/2019
11/06/2019 08:44
V/v hướng dẫn cập nhật thông tin thư điện tử công vụ của chữ ký số, chứng thư số đã cấp phát
27/05/2019 10:27
V/v Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức thuộc và trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên
13/05/2019 09:15
V/v Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý II/2019
05/04/2019 09:29
V/v Ban hành Kế hoạch hành động của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh
20/09/2018 09:36
V/v Góp ý kiến Tờ trình HĐND về dự thảo Nghị quyết và dự thảo Nghị thông qua bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
02/03/2018 07:27
V/v V/v ban hành Kế hoạch hành động của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ
10/01/2018 10:53
V/v Về việc tuyên dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên năm 2017

09/01/2018 03:42
V/v Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017

28/06/2017 03:39
V/v Về việc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính


Trang 1 / 1
Quảng cáo